ตลาดของคนอินเทรนด์
ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวมูน

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,กาฬสินธุ์

  ข้อมูลสินค้า
  ราคา สอบถามผู้ขาย
  หมายเลข MI-190526055538
  วันที่ลงประกาศ 26 พ.ค. 2562
  จำนวนผู้เข้าชม 112 คน
  คะแนนโหวต ยังไม่มีคะแนนค่ะ
  ก๊อป link ไปแชร์ได้เลยค่ะ
  Link
  แก้ไขประกาศ แจ้งลบประกาศนี้
  ข้อมูลผู้ขาย
  ชื่อผู้ประกาศ agilenttours
  E-mail
  -
  เบอร์โทรศัพท์
  08-xxxx-xxxx
  ที่อยู่
  -
  ร้านค้า agilenttours
  แสดงข้อมูลร้านค้า ติดต่อร้านค้า
  รายละเอียดของสินค้า/บริการ

   

  ทัวร์กาฬสินธุ์ (3 วัน 2 คืน)

   
  วันแรก
   -เวลา  08.30 น.          เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ "สนามบินขอนแก่น" 
   -เวลา   09.00 น.         รถบัสปรับอากาศ พาท่านออกเดินทางไปยัง จ.กาฬสินธุ์
   -เวลา   10.30 น.         แวะชม "พระธาตุพนมจำลองอำเภอห้วยเม็ก"
  -เวลา   12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 
   -เวลา   13.00 น.         นมัสการ "อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)"
   -เวลา   14.00 น.         เที่ยวชม "เที่ยวชม พระธาตุยาคู เดิมเรียกว่า "ธาตุใหญ่"
   -เวลา   15.30 น.         เที่ยวชม "เมืองฟ้าแดดสูงยาง เป็นเมืองโบราณที่มีอายุระหว่าง พ.ศ. 1300-1600"
   -เวลา   17.30 น.         นำคณะเช็คอินเข้าที่พักที่ "โรงแรมริมปาว" 
   -เวลา   19.00 น.         รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่โรงแรม  
  -เวลา   19.30 น.         สนุกสนานกับงานเลี้ยงคาราโอเกะและกิจกรรมเสริมจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 
  -เวลา   22.00 น.         จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์กาฬสินธุ์ราตรีสวัสดิ์
   
  วันที่สอง      
   -เวลา  08.00 น.         รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท         
  -เวลา   09.30 น.         นำคณะเดินทางไปยัง อ.สหัสขันธ์
  -เวลา   10.30 น.         เที่ยวชม "พิพิธภัณฑ์สิรินธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว)"
  -เวลา   12.00 น.         แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  ที่ร้านอาหาร     
  -เวลา   13.00 น.          เที่ยวชม "พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว"
  -เวลา   14.30 น.          แวะถ่ายรูปและชมวิวที่สวยงามที่ "เขื่อนลำปาว"
  -เวลา   15.30 น.          นำท่านเดินทางกลับที่พักที่ "โรงแรมริมปาว"
  -เวลา   16.30 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม
  -เวลา   19.00 น.          รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
  -เวลา   20.30 น.          เดินทางกลับที่พัก และ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
  -เวลา   22.00 น.          จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์กาฬสินธุ์ราตรีสวัสดิ์
   
  วันที่สาม                
  -เวลา  08.00 น.         รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  -เวลา   09.00 น.        นำคณะ "เช็คเอาท์" ออกจากรีสอร์ท  
  -เวลา   09.30 น.        ไหว้พระที่ "วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ)"
  -เวลา   10.30 น.         เที่ยวชม "หาดดอกเกด"
  -เวลา   12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)  แบบข้าวกล่องบนเรือ           
  -เวลา   13.30 น.         จบกิจกรรมทัวร์กาฬสินธุ์นำคณะส่งทุกท่านที่ สนามบินขอนแก่น 
   
  อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
  -ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 30 ท่าน
   
  อัตราค่าบริการนี้รวม
  1. ค่ารถบัสปรับอากาศ
  2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2-3 ท่าน ต่อห้อง)
  3. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
  4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
  5. ค่าประกันการเดินทาง 
  6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ
   
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
  3. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับดอนเมือง-ขอนแก่น
  หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

  -----------------------------------
   
  การจองทัวร์กาฬสินธุ์
   
  โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้
   
  บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

  เลขที่บัญชี 4162562571 
   
  ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี
   
  ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล
   
  อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
   
  -------------------------------------
   
  ทัวร์กาฬสินธุ์ นี้จัดทำโดย: หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

  เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

  โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

  เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

  Email Address: Agilenttour@gmail.com
   

   --------------------------------------

   

   

  Website: http://www.agilenttours.com


  Back To Top