ตลาดของคนอินเทรนด์
ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวมูน

แพ็คเกจทัวร์, โปรแกรมทัวร์, เขาคิชฌกูฏ, จันทบุรี - อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ - นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ - Oasis Seaworld - โอเอซิส ซีเวิลด์ - น้ำตกพลิ้ว - ฟาร์มจระเข้ - สวนสัตว์ชำโสม

  ข้อมูลสินค้า
  ราคา สอบถามผู้ขาย
  หมายเลข MI-100227092326
  วันที่ลงประกาศ 27 ก.พ. 2553
  จำนวนผู้เข้าชม 1290 คน
  คะแนนโหวต ยังไม่มีคะแนนค่ะ
  อัพเดตล่าสุด 27 ก.พ. 2553
  ก๊อป link ไปแชร์ได้เลยค่ะ
  Link
  แก้ไขประกาศ แจ้งลบประกาศนี้
  ข้อมูลผู้ขาย
  ชื่อผู้ประกาศ agilenttour
  E-mail
  -
  เบอร์โทรศัพท์
  08-xxxx-xxxx
  ที่อยู่
  -
  ร้านค้า agilenttour
  แสดงข้อมูลร้านค้า ติดต่อร้านค้า
  รายละเอียดของสินค้า/บริการ

  โปรแกรมทัวร์ เขาคิชฌกูฏ 3 วัน 2 คืน

  วันแรก
  06.00 น. รถตู้/โค้ชปรับอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอคณะที่จุดนัดพบ...
  06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จันทบุรี พร้อม บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
  10.00 น. ถึง จันทบุรี หลังจากนั้นพาท่านแวะเข้าชม Oasis Seaworld (โอเอซีสฯ) สัมผัสบรรยากาศสวยๆและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในโอเอซีสฯ เป็นต้นว่าสวนหย่อมริมทะเลสาป เกาะโอเอ สวนสมุนไพร พายเรือโลมา ชมชีวิตสัตว์ในธรรมชาติของป่าชายเลนที่สมบูรณ์อาทิปูก้ามดาบ ปูแสม ปลาตีน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีมุมชอปปิ้งเป็นซุ้มของฝากจากโอเอซีสฯและของดีเมืองจันท์ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พลอยแท้จากเหมือง
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
  13.00 น. นำท่านเดินทางไปชมและเล่น น้ำตกพลิ้ว ชมความงามของน้ำตกพลิ้ว น้ำตกสวยอีกแห่งของเมืองจันทน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทาง นมัสการ สถูปพระนางเรือล่มและอลงกรณ์เจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายในสถูปพระนางเรือล่มบรรจุพระ อังคารพระนางเจ้าฯด้วย เนื่องจากพระองค์เคยเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วเมื่อ พ.ศ. 2417 และทรงโสมนัสชื่นชมความงามตามธรรมชาติของน้ำตกพลิ้วมาก ร่วมกันทำบุญให้อาหารปลาด้วยการซื้อถั่วฝักยาวและอาหารเม็ดเลี้ยงปลาพลวง ซึ่งมีอยู่ อย่างมากมายบริเวณน้ำตก
  16.00 น. เดินทางเข้าที่พักที่ “โรงแรม เจ้าหลาว ทอแสงบีช” หรือระดับเดียวกัน
  17.00 น. สนุกสนานกับการเล่นน้ำที่ชายหาดตามอัธยาศัย
  19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
  20.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราเกะ และกิจกรรมเสริม จากทีมงาน เจิเลนต์ ทัวร์
  22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

  วันที่สอง
  04.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางไป อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เพื่อนำทุกท่านนมัสการรอยพระพุทธบาทที่ยอดเขาพระบาท
  05.00 น. นำทุกท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นเพื่อนำทุกท่านขึ้นสู่ยอดเขาพระบาท
  05.30 น. ถึงจุดจอดรถท้องถิ่น หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินเทาอีก 1 ชั่วโมง เพื่อพิชิตยอดเขาพระบาท
  06.30 น. ถึงยอดเขาพระบาทนำทุกท่านชม วิว ทิวทัศน์ ที่ยอดเขาพระบาท หลังจากนั้นนำทุกท่านชมและ นมัสการรอยพระพุทธบาท ซึ่งเขาพระบาทเป็น ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่นำมาผูกกับตำนานทางพระพุทธศาสนา อาทิ ศิลาเจดีย์ รอยพระพุทธบาท หินรูปบาตรคว่ำถ้ำฤาษี หินที่มีรูปร่างคล้ายเต่า เป็นต้น เพื่อให้ท่าน ได้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆบนเขาระบาทพลวง หรือ พระพุทธบาทพลวง ประดิษฐานอยู่บนเขาคิชฌกูฎ (อุทยานแห่งชาติ เขาคิชฌกูฏ ) โดยพระบาทพลวงนี้ เป็นรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร อยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร ที่จังหวัดจันทบุรี และถือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดของประเทศไทย
  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังจากนั้นนำทุกท่านลงจากยอดขาพระบาท
  10.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางเพื่อเขาชม ฟาร์มจระเข้ – สวนสัตว์ชำโสม เป็นศูนย์รวมพันธุ์จระเข้น้ำจืดและจระเข้น้ำกร่อยหลายชนิดนับพัยตัวและมีสัตว์อื่นๆ อีกนานาชนิดบริเวณรอบฟาร์มเป็นสวนผลไม้เช่น ทุเรียน เงาะ สละ และกระท้อน
  12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
  14.00 น. เดินทางกลับที่พักที่ “โรงแรม เจ้าหลาว ทอแสงบีช” หรือระดับเดียวกัน
  16.00 น. สนุกสนานกับการเล่นน้ำที่ชายหาดตามอัธยาศัย
  18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)
  20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

  วันที่สาม
  07.00 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)
  08.00 น. สนุกสนานกับการเล่นน้ำที่ชายหาดตามอัธยาศัย
  10.00 น. Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท
  10.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมซื้อของฝาก
  12.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  16.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่
  (ในจำนวนลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป)

  ราคานี้รวม;
  1. ค่ารถตู้/โค้ชปรับอากาศ
  2. ที่พัก 2 คืน
  3. อาหาร 7 มื้อ
  4. ค่าชมสถานที่ต่างๆ
  5. ค่าประกันอุษัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
  6. ค่าไกด์และ Staff

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่
  สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  การจองทัวร์


  โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้


  บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571


  ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี


  กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์


  ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง


  ขอบคุณครับ / เอจิเลนต์ ทัวร์

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  บริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

  เลขที่ 72/50 ม.3 ต. บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

  โทรศัพท์: 02-9579094 มือถือ: 081-1049208, แฟกซ์: 02-9579094

  เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

  Email Address: Agilenttour@gmail.com

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Website: http://www.agilenttour.com


  Back To Top