ตลาดของคนอินเทรนด์
ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวมูน

ลงโฆษณากับ marketintrend.com

ติดต่อลงโฆษณา โทร 02 415 1018

รูปแบบโฆษณา

  • แบนเนอร์ทั่วไป
  • สินค้าโปรโมทกลมกลืนกับ content

อัตราค่าลงโฆษณา

ตำแหน่งโฆษณาที่แสดงทุกหน้าของเว็บไซต์

ตำแหน่ง Home1: แบนเนอร์ 728*90 อัตราค่าโฆษณา 1000 บาทต่อเดือน (Fix)

ตำแหน่งโฆษณาหน้าแรกเว็บไซต์

ตำแหน่ง Home2: แบนเนอร์ 300*250 อัตราค่าโฆษณา 800 บาทต่อเดือน (Fix)

รูปแบบโฆษณา : สินค้าโปรโมทกลมกลืนกับ content
- ตำแหน่ง Feature Product1: อัตราค่าโฆษณา 700 บาทต่อเดือน (Fix)
- ตำแหน่ง Feature Product2: อัตราค่าโฆษณา 500 บาทต่อเดือน (Fix)

ติดต่อลงโฆษณา


Back To Top